qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
แสดงวิธีทำ $-$ โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน $950$ คน วันนี้มีนักเรียนมาเรียน $98%$ ของนักเรียนทั้งหมด วันนี้มีนักเรียนไม่มาเรียนกี่คน $2$ 2 ปริมาณน้ำฝนในปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ $20$ ถ้าปีที่แล้วมีปริมาณน้ำฝน $2,380$ มิลลิเม ปีนี้มีปริมาณน้ำฝนกี่มิลลิเมตร แบบฝึกหัด $6$ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 137
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Watchara
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณค่ะ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน