qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
ถน้าครรูรคริดลคอะบแวนิะนาคเตณิม ิตศาสตร์ครั้งหนึ่ง คะแนนเดิม 60 คะแนน ตาลอบได้ 51 คะ - $1O0$ คะแนน ดาจะได้ก็คะแนน $9$ $a4.02.x$ $2$ $\leq .$ $322$ $.$ $23s243$ ใน $\leq 2$ $∩=$ $-=$ $G$ $1-52.22.$ 2. $32∈=-3$ $\square .2.\pi 7$ $5.8$ $\sum _{---}1$ $=$ . $:.81△.4$ $\bar{5} $ $8-.\pi .x$ $3-$ $4$ $-3$ $1-$ $9$ $---.---=$ $0$ $-$
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 244
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - เจน
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน