qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 $5$ โยนเหรียญ เหรียญ และทอดลูกเต๋า 1 ลูกพร้อมกัน 1 ครั้ง $6$ ร้านขายข้าวแกงแห่งหนึ่งมีรายกาแรลอะาเหลือาร กขนม 7 อย่าง และมีขนมให้เลือก $4$ อย่าง ลูกค้าสั่ง $i722$ อย่าง 1 อย่าง ได้กี่วิธี 7 ทีม ผู้จัดการแข่งขันให้ผู้ชมการถ่ายทอด ขกา้ราวแแขก่งงขโัดนวยอเลลเือลกย์กับบอขล้คารว ั้งหนึ่งมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด ทีมใดได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง $7.$ ทางโทรทัศน์ทายผลว่า ทีมใดได้ตำแหน่งชนะเลิศ และทีมใดได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสอง จำนวนคำทายผลที่เป็นไปได้ทั้งหมดมี่วิธี จงหาว่าจะสามารถนำสมาชิกในเซต A มาสร้างเป็นจำนวนสามหลัก $8$ $a7A=\left(1,2,3,5,7\right)00n$ โดยที่แต่ละหลักใช้เลขโดดไม่ซ้ำกันได้ทั้งหมดกี่จำนวน $9$ มีเก้าอี้ว่างอยู่ $5$ ตัว จะจัดให้นักเรียน $4$ คน นั่งเก้าอี้เหล่านี้ได้กี่วิ โยนเหรียญ 2 เหรียญ และทอดลูกเต๋า 1 ลูกพร้อมกัน 1 ครั้ง จงหาจำนวนวิธีที่เหรียญขึ้นหน้า $10$ เหมือนกันและลูกเต๋าขึ้นแต้มคี่ ทะเบียนรถยนต์ประกอบด้วยตัวแรกเป็นเลขโดดที่ไม่ใช่ $05$ ตามด้วยพยัญชนะไทย 1 ตัว และ $11$ ตามด้วยจำนวนสี่หลัก จงหาว่าจะทำทะเบียนรถยนต์ได้ทั้งหมดกี่คัน (พยัญชนะไทยมีทั้งหมด $44$ ตัว) $12$ ถุงใบที่หนึ่งบรรจุลูกบอลสีแดง สีขาว สีน้ำเงิน สีชมพู อย่างละ 1 ลูก ถุงใบที่สองบรรจุลูกบอล สีเขียว สีเหลือง สีม่วง สีฟ้า อย่างละ 1 ลูก หยิบลูกบอลออกจากถุงใบที่หนึ่ง 1 ลูก จากถุงใบ ที่สอง 1 ลูก จงหาจำนวนวิธีที่จะหยิบได้ลูกบอลสีขาวหรือสีแดงจากถุงใบที่หนึ่ง และหยิบได้ ลูกบอลสีเขียว สีเหลือง หรือสีม่วงจากถุงใบที่สอง $13$ โยนเหรียญ 1 เหรียญ 4 ครั้ง จงเขียนแผนภาพต้นไม้ว่ามีจำนวนวิธีที่เป็นไปได้กี่วิธี $14$ โยนเหรียญ 1 เหรียญ $2$ ครั้ง แล้วทอดลูกเต่ำ 1 ลูก 2 ครั้ง ะ จงหาจำนวนวิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมด
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 106
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Pso
ต้องการข้อไหนครัย
ต้องการข้อไหนครับ ครูทำได้ทีละข้อนะ
answer-user-profile-image
นักเรียน
ข้อ5ค่ะ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Pso
คำตอบ 2!2!6! ครับ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน