qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
แปดเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งรวมกับอีกหนึ่งในแปดของ $7\right)$ จำนวนจำนวนนั้น $\dfrac {1} {q}$ $8x+$ $8%$ $8\right)$ ผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ $7$ หารด้วย $12$ $9\right)$ ผลบวกของจำนวนเต็มสองจำนวนที่เรียงติดกัน $10\right)$ ผลบวกของจำนวนคี่สามจำนวนที่เรียงติดกัน
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 150
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Ohm
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
หนูอยากให้ครูอธิบายให้ฟังหน่อยคะว่ามันมาได้ยังไง แล้ววิธีคิดทำยังไง
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน