qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
จุดประสงค์การเรียนรู้ แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่ายได้ คำชี้แจง จงแสดงวิธีทำ $1\right)$ เศษหนึ่งส่วนสามของจำนวนจำนวนหนึ่งเท่ากับ $15$ จงหาจำนวนนั้น
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - นายต้น
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน