qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
แบบฝึกหัด 3.1 โมนูของร้านอาหารแห่งหนึ่ง มีอาหารไทย อย่าง อาหารจีน $8$ อย่าง และอาหารญี่ปุ่น 1. $5$ อย่าง ถ้าต้องการเลือกสั่งอาหาร $1$ อย่าง จ12 ะมีวิธีเลือกสั่งอาหารได้กี่วิธี กุมลน้ำกระเบื้องรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่แต่ละด้านยาว $1$ หน่วย จำนวน $9$ แผ่น มาจัดเรียง $\left(2\right)$ ชิดกัน ดังรูป จากการจัดเรียงกระเบื้องข้างต้น มีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้งหมดกี่รูป $\sqrt{\tarc{3.} } $ ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมีประตูซึ่งเข้าออกได้ $10$ ประตู ถ้าน้อยหน่าต้องการเข้าและออก ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ โดยไม่ใช้ประตูซ้ำกัน น้อยหน่าจะสามารถเลือกประตูเข้าออกได้กี่วิธี
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 285
เนื้อหาคำถาม
เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - KAPOM
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณนะครับ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - KAPOM
รีวิวให้ครูนะลูกๆ ??
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน