qanda-logo
search-icon
root-icon-orangeเครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
3 ม. 3 ที่ดินผืนหนึ่งมีลักษณะและขนาดดังรูป $16.1211$ รั้วรอบที่ดินผืนนี้ยาว $38.12$ เมตร แปลงผักมีพื้นที่เท่าใด แปลงผัก บ่อปลา $-811$ $+-61$ $→$ แบบฝึกหัด 6.14
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 198
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Fff
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน