qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
จังหาเจ็ดพจน์แรกของลำดับของจำนวนเต็มบวกที่หารด้วย $2$ และ $7$ ลงตัวโดยเรียงจากน้อย ไปมาก
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 130
เนื้อหาคำถาม
อยากรู้วิธีตอนหาพจน์ค่ะ
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Chin
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณมากๆนะค้า?
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda