qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$AB$ และ $CD$ มีจุดอยู่อยู่บนเส้นตามรูป จะลากเส้นเชื่อมจุดเหล่านี้ให้เป็นรูป $\left(6\right)$ สามเหลี่ยม บนเส้นตรง จะเกิดรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูป
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Palmalis
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณครับ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Palmalis
รบกวนประเมินให้พี่หน่อยนะคะ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-(1) คนักลุ่มหนึ่ง เป็นชาย6 คน เป็นหญิง 4คน ต้องการเลือกกรรมการคณะหนึ่งที่เป็นชาย 4 คน และ เป็นหญิง
$\left(1\right)$ คนักลุ่มหนึ่ง เป็นชาย 6 คน เป็นหญิง 4 คน ต้องการเลือกกรรมการคณะหนึ่งที่เป็นชาย 4 คน และ เป็นหญิง $3$ คน จงมีวิธีเลือกได้กี่วิธี รวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย) แต่มีรางวัลอยู่เพียง $457$ รางวัล $\left(2\right)$ มีเด็กที่มีสิทธิ์จะได้รับรางวัลอยู่ 12 คน (มี A และ B จงหาจำนวนวิธีที่ $A$ และ $B$ จะไม่ได้รับรางวัลพร้อมกัน $\left(3\right)$ กำหนดจุด 8 จุด อยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมวงหนึ่ง จะลากเส้นทะแยงได้ทั้งหมดกี่เส้น $\left(4\right)$ มีจุด $10$ จุด อยู่บนวงกลม จะสร้างรูปสี่เหลี่ยมโดยอาศัยจุด $7$ จุดเป็นจุดยอดได้ที่รูป $\left(5\right)$ บนเส้นตรง $AB$ และ CD มีจุดอยู่อยู่บนเส้นตามรูป จะลากเส้นเชื่อมจุดเหล่านี้ให้เป็นรูป สามเหลี่ยม จะเกิดรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูป
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์