qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
1) $2x-3y=7$ และ X + y = 1 2) $3x-4y=-9$ และ $2x-3y=-7$ 3) $2x+2y=6$ และ X + y = 2 4) $2x-3y=18$ และ $\dfrac {x} {3}-\dfrac {y} {3}=2$ 5) $5x+y=15$ และ $x-2y=-8$ 6) $5x=y-16$ และ $-2x-3y-3=0$ 7) $x+2y=7$ และ $5x+y=8$ 8) $3x-2y=-7$ และ $-12x+8y=2$ 9) $2x-y=3$ และ $6x-3y=9$ 10) $\times +2y=5$ และ $-2x-4y=-10$
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 118
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Jack
answer-reply-image
ข้อที่หาค่าไม่ได้โจทย์มีปัญหาแน่นอนครับ ถามผู้สอนได้เลยนะครับ เพราะลองแก้สมการแล้ว ค่า 2 ข้างไม่เท่ากันจึงสรุปคำตอบได้ว่าหาค่าไม่ได้ครับ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda