qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$=$ ที่ดินผืนหนึ่งมีลักษณะและขนาดดังรูป $253$ $16.122$ รั้วรอบที่ดินผืนนี้ยาว $38.12$ เมตร แปลงผักมีพื้นที่เท่าใด อปลา
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 172
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ตั้ม
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
answer-reply-image
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ตั้ม
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน