qanda-logo
search-icon
root-icon-orangeเครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
บทที่ $31$ หลักการนับเบื้องต้น EB ความรู้ก่อนหน้า : หลักการนับเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับจำนวนและหลักการนับเบื้องต้นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น $1$ จำนวนคู่ที่อยู่ระหว่าง $21$ กับ $100$ มีทั้งหมดกี่จำนวน $2$ กำหนดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ได้มาจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ 1 หน่วย เรียงต่อกัน $5$ รูป จงหาว่ามีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปที่กำหนดให้ ทั้งหมดกี่รูป พร้อมทั้งเขียนอธิบายวิธีหาคำตอบ 1 หน่วย $1$ หน่วย $3$ มีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ $3$ ตัวอักษร คือ $a.b$ และ $zc$ ถ้านำมาเรียงเป็นคำที่มี $3$ ตัวอักษร โดยที่จะมีความหมายหรือไม่ก็ได้ จะได้ทั้งหมดกี่คำ $4$ ชายคนหนึ่งมีเสื้อที่แตกต่างกัน $3$ ตัว และมีกางเกงที่แตกต่างกัน 2 ตัว จงหาว่าขายคนนี้ $s$ จะมีวิธีแต่งตัวทั้งหมดกี่แบบ $5$ ถ้าทอดลูกเต๋าสองลูกหนึ่งครั้ง จงหา 1) จำนวนผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด $2\right)$ จำนวนผลลัพธ์ที่แต้มบนหน้าลูกเต๋าทั้งสองเหมือนกัน $3\right)$ จำนวนผลลัพธ์ที่ผลรวมของแต้มบนหน้าลูกเตำน้อยกว่า 4
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 118
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - som
answer-reply-image
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน