qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
แบบฝึกหัดที่ $9\sqrt{2} $ คำชี้แจง จงแสดงวิธีทำ $0$ สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง $4$ นิ้ว ถ้าเส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปนี้ยาว $28$ นิ้ว จงหาความยาวของด้านกว้างและด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ วิธีทำ
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 107
เนื้อหาคำถาม
โจทย์เชิงเส้นตัวเเปรเดียว
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Ohm
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน