qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
แบบฝึกหัด $\left(6\bar{5} $ $2$ เขียน ะบูฐาน ส่วนสูง และความสูง $9$ $1\right)$ กำหา ฐาน ส่วนสูง .7 3ซม. 35 ซม.. ความสูง เซนติเม) $d$ $8$ $g$ $3$ $D$ ฐาน
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 136
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ing
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณ​ค่ะ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน