qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
เขียนเศษเกินแสดงส่วนที่ระบายสี พร้อมทั้ง $1$ เศษส่วน อ่านว่า
ประถม
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - กลมเกลียว
มี4ชิ้น ระบายสีไปสามชิ้น แปลว่า เศษ3ส่วน4
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน