qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$\left(8\right)$ ศูนย์กีฬาแห่งหนึ่งเก็บคำธรรมเนียมสมัครเป็นสมาชิก ดังนี้ สมาชิกรายเดือน เดือนละ $1oo0$ บาท. สมาชิกรายปีปีละ $650$ บาท ถ้ามีผู้สมัครสมาชิก รายเดือน $222$ คน สมัคร สมาชิกรายปี $150$ คน ศูนย์กีฬาแห่งนี้เก็บค่าธรรมเนียมทั้งหมดเป็นเงินเท่าใด ประโยคสัญลักษณ์ คือ วิธีทำ
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 111
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ฝาย
answer-reply-image
ศูนย์กีฬาแห่งนี้ เก็บค่าธรรมเนียมได้ 319,500
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน