qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$7$ $-$ ก็บรินน้ำส้ม $4$ ขวด ใส่แก้ว แก้วละเท่า $67$ กันได้ $8$ แก้ว ถ้ากิบมีน้ำส้ม $10$ ขวด $39$ จะรินได้กี่แก้ว $v$ $2$
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 119
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - เปล
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ครูค่ะหนูไม่เข้าใจอะค่ะ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - เปล
ทำเป็นบัญญัติไตรยางค์ค่ะ
ตั้งเป็น 2ฝั่งดูจากหน่วย โดยฝั่งเดียวกันจะต้องเป็นหน่วยเดียวกัน
จากโจทย์ จะเห็นว่า สามารถแบ่งเป็น จำนวนน้ำส้ม (ขวด) กับ อีกส่วนจะเป็น จำนวนแก้วที่รินได้ ค่ะ
โดยเราจะตั้งส่วนที่โจทย์ถามเป็นฝั่งขวาค่ะ
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-ก็บรินน้ำส้ม ขวด ใส่แก้ว แก้วละเท่า 7 กันได้ 8 แก้ว ถ้ากิ๊บมีน้ำส้ม 10 ขวด
แสดงวิธีหาคำตอบ ก็บรินน้ำส้ม 4 ขวด ใส่แก้ว แก้วละเท่า $7$ กันได้ $8$ แก้ว ถ้ากิ๊บมีน้ำส้ม $10$ ขวด จะรินได้กี่แก้ว 2 น้ำยาซักผ้า $6$ ถุง ใช้ซักผ้าครั้งละเท่า ๆ กันได้ $90$ ครั้ง ถ้าอั้นมีน้ำยาซักผ้า 10 ถุง จะใช้ซักผ้าได้กี่ครั้ง $3$ กชพรจัดกุหลาบ $100$ ดอก เป็นห่อ ห่อละเท่า ๆ กันได้ $4$ ห่อ ถ้ากชพรมีกุหลาบ $2,500$ ดอก จะจัดได้ทั้งหมดกี่ห่อ 4 การสอบคัดเลือกครั้งหนึ่งคะแนนเต็ม $400$ คะแนน หยกสอบได้ $360$ คะแนน ถ้าคิดคะแนนเต็ม $100$ คะแนน หยกจะได้กี่คะแนน $\bar{5} $ ข้าวสาร $75$ กิโลกรัม แตนนำมาบรรจุถุง ถุงละเท่า ๆ กัน ได้ $6$ ถุง ถ้าแตนมีข้าวสาร $50$ กิโลกรัม จะบรรจุได้กี่ถุง 6 สมพรทำขนมบ้าบิน 42 ถาด ใช้มะพร้าวอ่อน $3$ กิโลกรัม ถ้าลูกค้าสังขนมบ้าบิน 112 ถาด ต้องใช้มะพร้าวอ่อนกี่กิโลกรัม
ประถม
ฟิสิกส์
จำนวนการค้นหา: 343