qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
1. จงเขียนกราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรในแต่ละข้อต่อไปนี้ แล้วพิจารณาว่าแต่ละระบบสมการนั้น มีคำตอบเดียว หรือ มีคำตอบมากมายไม่จำกัด หรือ ไม่มีคำตอบ 1) $x2y$ = 4 $2$ $y+$ - -2 $2x+3y$ = $2y+2$ $=$ $4$ $x$ $x-3y$ = 6 4) $2-3$ = 3 $2x-6y$ - = 8 $4x+2$ $=$ 5 $x$ $\times +2y$ $6$ $2x-3x-14$ - $2y-4$ - - x $3x+2y$ $0$ $=8$
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 152
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ตั้ม
answer-reply-image
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน