qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$5$ พีระมิดฐานห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ฐานยาวด้านละ $8$ เซนติเมตร และมีพื้นที่ผิวข้าง $120$ ตารางเซนติเมตร จะมีสูงเอียงเท่าไร $1$ $y$
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 106
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - mild
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณครับ^^
ข้อนี้ใช้สูตรอะไรหรอครับ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - mild
สูตรพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดฐานด้านเท่า ที่เขียนไว้บรรทัดแรกค่ะ
ถ้าเป็นฐานไม่ใช่ด้านเท่าใช้สูตรนี้ไม่ได้นะคะ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน