qanda-logo
search-icon
root-icon-orangeเครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$0$ $6,000$ ตารางวา เป็นพื้นที่สำหรับปลูกข้าว ปลูกพืชไร่ $2\right)$ ป้าแก้วแบ่งที่ดิน และผักสวนครัว คิดเป็น $\dfrac {7} {10}$ ของที่ดินทั้งหมด ส่วนที่เหลือทั้งหมดขุดเป็นสระน้ำ บริเวณที่เป็นสระน้ำมีพื้นที่กี่ตารางวา $4\infty $ $ca>n0aa$
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 106
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Fff
answer-reply-image
ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมสามารถถามได้นะครับหรือถ้าเกิดไม่มีคำถามเลยรบกวนช่วยกดประเมิน5ดาวให้พี่ด้วยยเด้ออครับบ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน