qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$2,500$ ดอก จะจัดโด การสอบคัดเลือกครั้งหนึ่งคะแนนเต็ม $400$ คะแนน หยกสอบได้ $360$ คะแนน ถ้าคิดคะแนนเต็ม $100$ คะแนน หยกจะได้กี่คะแนน ข้าวสาร $75$ กิโลกรัม แตนนำมาบรรจุถุง ถุงละเท่า ๆ กัน ได้ $6$ ถุง ถ้าแตนมีข้าวสาร $50$ กิโลกรัม จะบรรจุได้กี่ถุง สมพรทำขนมบ้าบิน $42$ ถาด ใช้มะพร้าวอ่อน $3$ กิโลกรัม ถ้าลูกค้าสั่งขนมบ้าบิน $112$ ต้องใช้มะพร้าวอ่อนกี่กิโลกรัม แบบ
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 220
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - MasterBoss
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-ก็บรินน้ำส้ม ขวด ใส่แก้ว แก้วละเท่า กันได้ แก้ว ถ้ากิบ 10
ก็บรินน้ำส้ม 4 ขวด ใส่แก้ว แก้วละเท่า ๆ กันได้ 8 แก้ว ถ้ากิบ $10$ จะรินได้กี่แก้ว นำยาซักผ้า 6 ถุง ใช้ซักผ้าครั้งละเท่า ๆ กันได้ $90$ ครั้ง ถ้าอั่นมีน้ำยาซักผ้า $10$ ถุง จะใช้ชักผ้าได้กี่ครั้ง 3 กชพรจัดกุหลาบ $100$ ดอก เป็นห่อ ห่อละเท่า ๆ กันได้ 4 ห่อ ถ้ากชพรมีกุหลาบ $2,500$ ดอก จะจัดได้ทั้งหมดกี่ห่อ 4 การสอบคัดเลือกครั้งหนึ่งคะแนนเต็ม $400$ คะแนน หยกสอบได้ $360$ คะแนน ถ้าคิดคะแนนเต็ม $100$ คะแนน หยกจะได้กี่คะแนน 5 ข้าวสาร $75$ กิโลกรัม แตนนำมาบรรจุถุง ถุงละเท่า ๆ กัน ได้ 6 ถุง ถ้าแตนมีข้าวสาร $50$ กิโลกรัม จะบรรจุได้กี่ถุง 6 สมพรทำขนมบ้าบิน $42$ ถาด ใช้มะพร้าวอ่อน 3 กิโลกรัม ถ้าลูกค้าสั่งขนมบ้าบิน $112$ ถาด ต้องใช้มะพร้าวอ่อนกี่กิโลกรัม
ประถม
คณิตศาสตร์