qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
12 $7\times 5\dfrac {2} {5}$ $2\dfrac {2} {2}$ $\times 8$ แส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 106
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Pan
answer-reply-image
ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเราถามพี่ได้เลยนะครับ แต่ถ้าเข้าใจแล้วรบกวนช่วยประเมินคะแนนและเขียนรีวิวให้พี่ด้วยน้าา??
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda