qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
2 หาผลคูณ 1) $25\times $ $\dfrac {12} {50}$ 2) $\dfrac {14} {40}\times 30$ 3) $50\times \dfrac {36} {120}$ 4) $\dfrac {8} {14}\times 35$ 5) $7.25$ $\times 40$ $6\right)$ $200$ $\times 0.18$ 7) $300$ $\times 2.5$ 8) $140$ $\times 0.2$ 9) $6.2$ $\times 20$ 3 ตอบคำถาม 1) ร้านค้าขายหนังสือการ์ตูน 12 เล่ม ราคา $900∪7$ บาท ถ้าฝนซื้อ $16$ เล่ม ต้องจ่ายเงินกีบาท 2) ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียน $50$ คน เป็นนักเรียนชาย $30$ คน ถ้าห้องเรียนนี้มีนักเรียน $100$ คน จะเป็นนักเรียนชายกี่คน ในการทำน้ำผลไม้ $100$ แก้ว ต้องใช้น้ำเชื่อม $16$ ถ้วยดวง ถ้าทรายต้องการทำน้ำผลไม้
ประถม
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - มิ้น
เดียวแก้โจทย์ให้นะคะ
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
answer-reply-image
ขอบคุณคับ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - มิ้น
ตั้งคำถามใหม่นะคะ
answer-user-profile-image
นักเรียน
answer-reply-image
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - มิ้น
ตั้งคำถามใหม่นะคะ
answer-user-profile-image
นักเรียน
answer-reply-image
ช่วยหน่อยน่ะคับ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - มิ้น
ตั้งคำถามใหม่นะคะ
สามารถแก้ให้ได้คำถามละข้อค่ะ
answer-user-profile-image
นักเรียน
answer-reply-image
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - มิ้น
ตั้งคำถามใหม่นะคะ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน