qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
รูปสามเหลี่ยม $Aa\right)<20\times n$ แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นบฐทาทน ี่ 6 คณิตศาสตร์ ป.5 รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีฐานยาว 24 เซนติเมตร และสูง 20 เซนติเมตร $2$ $2\times ∠4$ $x$ $y0$ $n\left(v2$ $..$ $h$ $\left(+G$ รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีความยาวด้านละ 21 เซนติเมตร และสูง 18 เซนติเมตร 6) $-$ $3vg72tn$ $e$ $y$ $.2.∠.x△$ $\times $ $5$ $d$ $=\dfrac {1} {1^{2}}\times 1x\times ^{..xy}$ $x$ $=$ $mry⊥$ $nr_{x}y2$ $1$ $\left(410n=1.2$ $s$ ** 7 รูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 17 เซนติเมตร ด้านประกอบมุมฉากยาว 8 และ 15 เซนติเมตร $\square \left(\leq 4$ $3$ $y41n=\dfrac {1} {7}x.43\right)3n$ $yA.l01.C\right)$ $1.\times .1.5..y8$ $=m$ $\left(U$ $m0\sqrt{6.0} $ $n.7\int .x$ $2$ $n1+.55$ 8 รูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาว 30 เซนติเมตร และมีความสูงเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวฐาบ $nn51\pi $ $3c\div 15$ $2$ $n$ $n$
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 373
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ครูพี่อิน
answer-reply-image
ฐานยาว 30 ซม. ความสูงเท่ากับครึ่งหนึ่งของฐาน ก็คือครึ่งหนึ่งของ 30 ก็คือ 15 ซม.
ไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะครับ
ข้อ 5 6 7 ทำถูกต้องแล้วนะครับ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน