qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$2$ จงพิจารณาว่า ฟังก์ชันต่อไปนี้เป็นฟังก์ หรือฟังก์ชันลดบนเขตที่กำหนดให้ $1\right)$ $f\left(x\right)=-3x+7$ บนช่วง $\left(0.x\right)$ $2\right)$ $f\left(x\right)=-x^{2}+5$ บนช่วง $-x.0\right)$ $3\right)$ $f\left(x\right)=1x|$ บนช่วง $\left(26\right)$ $4\right)$ $f\left(x\right)=-\sqrt{x} $ บนช่วง $\left(0.5\right)$
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 110
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - view
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
มีวิธีทำไหมค่ะ
มีแบบวิธีทำไหมค่ะ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda