qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
3 บอลปักเสา $3$ ต้น ไม่ให้อยู่ในแนวเดียวกัน โดยต้นที่สองอยู่ห่างจากต้นแรก 5 วา ต้นที่สามอยู่ห่างจากต้นที่สอง $6$ วา และห่างจากต้นแรก $10$ วา ถ้าบอลนำเชือกยาว 70 วา ล้อมรอบเสาทั้งสามต้นนี้ให้เป็นรูปสามเหลี่ยม จะล้อมได้มากที่สุดกีรอบ
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 188
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ต.เตย
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณค่ะ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน