qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$-$ $2\right)$ สินใช้ส่วนผสมทำทอดมันปลากราย ดังนี้ อัตราส่วนของปริมาณเนื้อปลากรายต่อปริมาณพริกแกงเป็น $8:5$ อัตราส่วนของปริมาณถั่วฝักยาวต่อปริมาณพริกแกงเป็น $42:3$ $\left(1\right)$ เขียนอัตราส่วนของปริมาณเนื้อปลากรายต่อปริมาณพริกแกงต่อปริมาณถั่วผักยาว $2$ วิธีทำ
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 122
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Ohm
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-คำชี้แจง จงตอบคำถามจากฉัตราส่วนผสมคอนกรีตที่กำหนดให้
ทบทวน ความเข้าใจ $1$ คำชี้แจง จงตอบคำถามจากฉัตราส่วนผสมคอนกรีตที่กำหนดให้ : ทราย : หิน : น้ำ เป็น $1:2:4:1$ อัตราส่วนผสมคอนกรีต ประกอบด้วยปูนซิเมนต์ อัตราส่วน $1\right)$ อัตราส่วนของปริมาณปูนซิเมนต์ ต่อ ปริมาณน้ำ เป็น ... $2\right)$ อัตราส่วนของปริมาณหิน ต่อ ปริมาณทราย เป็น .. $3\right)$ อัตราส่วนของปริมาณน้ำ ต่อ ปริมาณปูนซิเมนต์ เป็น .. $4\right)$ อัตราส่วนของปริมาณหิน ต่อ ปริมาณคอนกรีด เป็น .. การเปรียบเทียบปริมาณในอัตราส่วน $5\right)$ ปริมาณปูนซิเa4ต์ เป็น กี่ เท่าของปริมาณน้ำ $6\right)$ ปริมาณหิน เป็นกี่เท่า ของปริมาณทราย $7$ ปริมาณน้ำ เป็น กี่เท่า ของปริมาณหิน $8\right)$ ปริมาณทราย เป็น กี่เท่า ของปริมาณหิน
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์