qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$1.0$ $7..5.$ $2$ $2.2.\left(.1..8$ $8\right)$ ตุ๊กจัดโต๊ะประชุม $15$ ตัว ใช้เก้าอี้ $9O$ ตัว โต๊ะแต่ละตัวใช้เก้าอี้กี่ตัว
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 121
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Ohm
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
answer-reply-image
ทำอันนี้ให้หน่อยครับ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda