qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
สวนแห่งหนึ่งปลูกสตรอเบอรี่ 4 สายพันธุ์ จำนวน $1,240$ ต้น ดังนี้ พันธุ์โตคุน $\bar{T} okn\right)$ จำนวน $30%$ ของทั้งหมด พันธุ์เมลิซซ่า(Melissa) $10%$ ของทั้งหมด พันธุ์เฟสติวัล $\left(FesNa\right)$ $186$ ต้น นอกนั้นคือพันธุ์เอมิก้า $\left(Amig8\right)$ จากข้อมูล พิจารณาข้อความที่กำหนดให้ว่ากล่าวได้ถูกต้องหรือไม่ ถ้ากล่าวถูกต้องให้เลือกตัวเลือก 0 ที่ตรงคำว่าถูก และถ้ากล่าวไม่ถูกต้องให้เลือกตัวเลือก @ ที่ตรงกับคำว่าไม่ถูก ข้อ ข้อความ ถูก ไม่ถูก $18.1\right)$ สวนแห่งนี้ปลูกสตอเบอรี่พันธุ์โตคุน มากกว่าพันธุ์เมลิซซ่า จำนวน $242$ ต้น $182\right)$ สวนแห่งนี้ปลูกสตอเบอรี่พันธุ์เอมิก้า จำนวน $744$ ต้น $①$ 2) $18.3\right)$ ถ้าปลูกสตอเบอรี่พันธุ์เฟสติวัล เป็นสองเท่าที่มีอยู่จะได้สตอเบอรี่พันธุ์ $①$ เฟสติวัล $372$ ต้น $18.4\right)$ สวนแห่งนี้ปลูกสตอเบอรี่พันธุ์เมลิซซ่า น้อยกว่าพันธุ์เอมิก้า $①$ จำนวน $620$ ต้น
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 106
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - MM
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-จากข้อมูล พิจารณาข้อความที่กำหนดให้ว่ากล่าวได้ถูกต้องหรือไม่ ถ้ากล่าวถูกต้องให้เลือกตัวเลือก
คณศศาสตร์ ป5 นา $5711$ 20. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ร้านขายดีการไฟฟ้า ประกาศลดราคาสินค้า ดังนี้ ชื่อสินค้า ติดราคา (บาท) ลดราคา โทรทัศน์ $15,900$ $1596$ พัดลม $850$ $1096$ ตู้เย็น $7,500$ $108$ เครื่องซักผ้า $13,500$ $1596$ จากข้อมูล พิจารณาข้อความที่กำหนดให้ว่ากล่าวได้ถูกต้องหรือไม่ ถ้ากล่าวถูกต้องให้เลือกตัวเลือก 0 ที่ตรงคำว่าถูก และถ้ากล่าวไม่ถูกต้องให้เลือกตัวเลือก @ ที่ตรงกับคำว่าไม่ถูก ข้อ ข้อความ ถูก ไม่ถูก $20.1\right)$ กิบซื้อตู้เย็น 1 เครื่อง ต้องจ่ายเงิน $6,750$ บาท 2) $20.2\right)$ กุ้งซื้อพัดลม 3 เครื่อง ได้ส่วนลด 255 บาท $20.3\right)$ กิบซื่อตู้เย็น 1 เครื่อง และกุ้งซื้อพัดลม 3 เครื่อง ได้รับส่วนลดต่างกัน $①$ $190$ บาท $20.4\right)$ ก้อยซื้อเครื่องซักผ้ากับโทรทัศน์ อย่างละ 1 เครื่อง ต้องจ่ายเงินทั้งหมด $24,990$ บาท
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
search-thumbnail-จากข้อมูล พิจารณาข้อความที่กำหนดให้ว่ากล่าวได้ถูกต้องหรือไม่ ถ้ากล่าวถูกต้องให้เลือกตัวเลือก ①
$22$ สทศ.สพฐ. คณิตศาสตร์ ป.6 หน้า 17 จำนวนต่าง งานกาชาดแห่งหนึ่งมีการเล่นวงล้อมหัศจรรย์ ๆ ดังรูป โดยภายในวงล้อมหัศจรรย์ประกอบไปด้วย 20 $14$ 2 $12$ 5 9 8 จากข้อมูล พิจารณาข้อความที่กำหนดให้ว่ากล่าวได้ถูกต้องหรือไม่ ถ้ากล่าวถูกต้องให้เลือกตัวเลือก $①$ ที่ตรงคำว่าถูก และถ้ากล่าวไม่ถูกต้องให้เลือกตัวเลือก 2 ที่ตรงกับคำว่าไม่ถูก ข้อ ข้อความ ถูก ไม่ถูก $22.1\right)$ ผลการหมุนวงล้อได้เป็นจำนวนคู่ทุกครั้ง $①$ $②$ $22.2\right)$ ถ้าหมุนวงล้อ 1 ครั้ง โอกาสที่จะได้เป็นจำนวนคู่เท่ากับจำนวนคี่ $①$ $②$ $22.3\right)$ ถ้าหมุนวงล้อ 2 ครั้ง จะได้ผลรวมมากกว่า 1 แน่นอน $①$ $②$ $22.4\right)$ ถ้าหมุนวงล้อ 3 ครั้ง มีโอกาสที่จะได้ผลรวมเท่ากับ $15$ $①$ $\left(2$
ประถม
คณิตศาสตร์
search-thumbnail-งากข้อมูล พิจารณาข้อความที่กำหนดให้ว่ากล่าวได้ถูกต้องหรือไม่ ถ้ากล่าวถูกต้องให้เลือกตัวเลือก ①
1 ของเงินเดือน สุดาแบ่งเงินเดือนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าไฟฟ้า 8 ค่าโทรศัพท์ 2 ของค่าไฟฟ้า และค่าอาหาร 2 4 ของเงินเดือน งากข้อมูล พิจารณาข้อความที่กำหนดให้ว่ากล่าวได้ถูกต้องหรือไม่ ถ้ากล่าวถูกต้องให้เลือกตัวเลือก $①$ ข้อ ที่ตรงคำว่าถูก และถ้ากล่าวไม่ถูกต้องให้เลือกตัวเลือก $②$ ที่ตรงกับคำว่าไม่ถูก ข้อความ ถูก ไม่ถูก $18.1\right)$ สุดาจ่ายค่าโทรศัพท์ คิดเป็น $13$ $4$ ของเงินเดือน $①$ $②$ $18.2\right)$ สุดาจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าอาหารต่างกัน อยู่ $5$ 8 ของเงินเดือน $①$ $②$ $18.3\right)$ สุดาจ่ายค่าไฟฟ้ารวมกับค่าโทรศัพท์น้อยกว่าค่าอาหาร $①$ $②$ $18.4\right)$ ครึ่งหนึ่งของค่าอาหาร คิดเป็น 3 8 ของเงินเดือน $①$ $②$
ประถม
คณิตศาสตร์