qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
บ p B F E ส $1$ รูปลามเหลี่ยมใดบ้างเป็นรูปสามเหลียมมุมแหลม 2 รูปสามเหลี่ยมใดบ้างเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก รูปสามเหลี่ยมใดบ้างเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้าน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 163
เนื้อหาคำถาม
คือผมงงว่าในวงสีฟ้าที่ผมวงนั้นมันคิดยังไงหรอครับ
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - PAPA
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณครับ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน