qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
- ถ้าจำนวนเงินรายได้เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาสีที่นักเรียนสีต่าง ๆ หาได้ เป็นดังนี้ จำนวนเงินรายได้ของสีฟ้าต่อจำนวนเงินรายได้ของสีเขี้ยวเป็น $7:8$ จำนวนเงินรายได้ของสีเขียวต่อจำนวนเงินรายได้ของสีเหลืองเป็น $7:8$ จำนวนเงินรายได้ของสีชมพูต่อจำนวนเงินรายได้ของสีเหลืองเป็น $3:4$ จงเขียนอัตราส่วนเปรียบเทียบจำนวนเงินรายได้ของสีฟ้าต่อจำนวนเงินรายได้ของสีชมพู ข
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 111
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ปุ๊ก
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ครูคะบรรทัดที่ 3กับ4 ถึงใช้คูณ 7กับ8คะ?
หนูไม่เข้าใจอ่ะค่ะรบกวนขอถามนะคะ
ถ้าจะให้ดีอยากให้ครูอธิบายตั้งแต่ต้นเลยค่ะ?
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ปุ๊ก
ครูทำสีเขียวให้เท่ากันค่ะ
บรรทัด 3 สีเขียวเป็น 7 บรรทัด 4 สีเขียวเป็น 8 ค.ร.น. ของ 7,8 คือ 56
บรรทัด 3 เลยคูณ 8 บรรทัด 4 เลยคูณ 7 ค่ะ
บรรทัดที่ 1 และ 2 ทำสีเหลืองให้เท่ากัน
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณมากเลยนะคะครู
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-6 ถ้าจำนวนเงินรายได้เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาสีที่นักเรียนสีด่าง ๆ หาได้ เป็นดังนี้ 04^{y}
$6$ ถ้าจำนวนเงินรายได้เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาสีที่นักเรียนสีด่าง ๆ หาได้ เป็นดังนี้ $04^{y}$ จำนวนเงินรายได้ของสีฟ้าต่อจำนวนเงินรายได้ของสีเขียวเป็น $7:8$ จำนวนเงินรายได้ของสีเขียวต่อจำนวนเงินรายได้ของสีเหลืองเป็น $7:8$ จำนวนเงินรายได้ของสีชมพูต่อจำนวนเงินรายได้ของสีเหลืองเป็น $3:4$ จงเขียนอัตราส่วนเปรียบเทียบจำนวนเงินรายได้ของสีฟ้าต่อจำนวนเงินรายได้ของสีชุมพู $7$ $r$ สวนสัตว์แห่งหนึ่งมีอัตราส่วนของจำนวนนกต่อจำนวนยีราฟเป็น $11:2$ อัตราส่วนของ จำนวนลิงต่อจำนวนยีราฟเป็น $31$ : $3$ และอัตราส่วนของจำนวนยีราฟต่อจำนวนเสือเป็น $4$ : $11$ จงเขียนอัตราส่วนเปรียบเทียบจำนวนนกต่อจำนวนสัตว์ทั้งสี่ชนิดรวมกัน
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 145
search-thumbnail- ถ้าจำนวนเงินรายได้เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาสีที่นักเรียนสีต่าง ๆ หาได้ เป็นดังนี้
ถ้าจำนวนเงินรายได้เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาสีที่นักเรียนสีต่าง ๆ หาได้ เป็นดังนี้ จำนวนเงินรายได้ของสีฟ้าต่อจำนวนเงินรายได้ของสีเขียวเป็น $7$ $0$ จำนวนเงินรายได้ของสีเขียวต่อจำนวนเงินรายได้ของสีเหลืองเป็น 7 $B$ จำนวนเงินรายได้ของสีชมพูต่อจำนวนเงินรายได้ของสีเหลืองเป็น $34$ ลงเขียนอัตราส่วนเปรียบเทียบจำนวนเงินรายได้ของสีฟ้าต่อจำนวนเงินรายได้ของสีขมพู วนสัตว์แห่งหนึ่งมีอัตราส่วนของจำนวนนกต่อจำนวนยีราฟเป็น $11$ $2$ อัตราส่วนของ "นวนลิงต่อจ่านวนยีราฟเป็น $31$ $3$ และอัตราส่วนของจำนวนยีราฟต่อจำนวนเสือเป็น $1$ $11$ จงเขียนอัตราส่วนเปรียบเทียบจำนวนนกต่อจำนวนสัตว์ทั้งสี่ชนิดรวมกัน ละดัน ท้าทาย "หนดอัตราส่วน $214a$ $b=\dfrac {3} {4}$ $2$ $16axb:c=\dfrac {1} {2}\dfrac {1} {3}$ $99y$ จงหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์