qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
2. จงแก้สมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งแสดงวิธีตรวจสอบคำตอบ 1) $\dfrac {y+4} {3}=2$ 2) $\dfrac {2y-7} {3}$ 9 3) $8\left(x-2\right)$ $=72$ 4) $16\left(x-1\right)$ $=256$ 5) $4\left(x-3\right)$ $=15$ 6) $7\left(x+4\right)=9$ 7) $3\left(x+\dfrac {1} {2}\right)=5$ 8) $6\left(\dfrac {2x} {3}-1\right)=5$ 9) $\dfrac {2\left(x+3\right)} {7}=$ 13 10) $\dfrac {3\left(x-1\right)} {8}=$ 10 11) $17x-3=$ $12x+27$ 12) $\dfrac {2} {7}x-\dfrac {1} {6}x=8$ 13) $7m-\dfrac {4} {5}m=$ 910 3 14) $3\dfrac {1} {5}x-67=$ $\dfrac {2} {5}x+3$ 15) $\dfrac {2x} {3}+\dfrac {7} {4}=\dfrac {x} {6}-\dfrac {5} {2}$ 16) $\dfrac {3x} {2}-\dfrac {5} {6}=\dfrac {4x} {5}+\dfrac {1} {3}$
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 157
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Ningtst
answer-reply-image
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
อาจารย์ครับ83 มันมาจากไหนหรอครับ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Ningtst
ทำส่วนตรง 1 ให้เป็น 3 จะได้ 80/3 บวก 3/3
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda