qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
แบบฝึกหัด $11$ 1. จังเขียนกราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรในแต่ละข้อต่อไปนี้ แล้วพิจารณาว่าแต่ละระบบสมก มีคำตอบเดียว หรือ มีคำตอบมากมายไม่จำกัด หรือ ไม่มีคำตอบ 1) $x+2y$ - 4 2) $y+x$ = = -2 $2x+3y$ = $2y+2x$ $3\right)$ $x-3y$ = 6 4) $2x-y$ - --4 3 $2x-6y$ = 8 $-4x+2y$ = 6 $5\right)$ $-x+2y$ = 6 $6\right)$ $2x-3y-14$ = 0 $2y-4$ $=$ $x$ $3x+2y$ $=8$
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 156
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ตั้ม
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณครับ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน