qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
จะได้สมการใหม่เป็น $3x-2y$ $3$ $cy$ $2a603$ ไงสะ ซึ่งจะมีลักษณะเดิยวกันกับตัวอย่างในข้อ มับันตับมากมายรที่เป็น มีจุดตัด $-2$ $+$ แบบฝึกหัด 1.1 $1$ จงเขียนกราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรในแต่ละข้อต่อไปนี้ แล้วพิจารณาว่าแต่ละระบบสมการนั้น มีคำตอบเดียว หรือ มีคำตอบมากมายไม่จำกัด หรือ ไม่มีคำตอบ $90∪$ = -2 $2x+3y$ = 7 $1\right)$ $x+2y$ = 4 2) $y+x$ $2y+2x$ = $-4$ $-3$ $3\right)$ $x-3y$ = 6 4) $2x-y$ = $2x-6y$ = 8 $-4x+2y$ $=$ 6 5) $-x+2y$ 6 6) $2y-4$ = X $2x-3y-14$ $=0$ $3x+2y$ $=8$
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 155
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ปุ๊ก
ทำข้อ 1,4,5 ใช่ไหมคะ
answer-user-profile-image
นักเรียน
ใช่คะ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ปุ๊ก
แปบนะคะ
answer-user-profile-image
นักเรียน
คะ
??
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ปุ๊ก
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณคะ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ปุ๊ก
answer-reply-image
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน