qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
คำชี้แจง ให้เขียนทศนิยมและคำอ่านขอหงทน่ศวนยกกิยามารรเแเขรสีีดยยนนงรแสู้่ทลีว่ ะนกที่เแารรรือ่อเ่ง งาานทจทาศกศนนิรยิูยปม ทมี่หกนำึ่หงนด้ดาแใหห้ น่ง $1$ อ่านว่า เขียนเป็นทศนิยมได้ดังนี้ $21$ $\square $ $1$ $\square $ เขียนเป็นทศนิยมได้ดังนี้ อ่านว่า $3$ $\square 1\square $ เขียนเป็นทศนิยมได้ดังนี้ อ่านว่า $4$ เขียนเป็นทศนิยมได้ดังนี้ อ่านว่า $5$ เขียนเป็นทศนิยมได้ดังนี้ อ่านว่า $6$ เขียนเป็นทศนิยมได้ดังนี้ อ่านว่า $7$ เขียนเป็นทศนิยมได้ดังนี้ อ่านว่า 3. เขียนเป็นทศนิยมได้ดังเนีส้ ู้ อ่านว่า
ประถม
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - รัตน์
answer-reply-image
ถ้ามีตรงไหนไม่เข้าใจถามได้เลยนะคะ ถ้าไม่มีกดประเมิน(ขอ 5 ดาวน้า) ให้ด้วยจ้า
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน