qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
แบ่งเงินจำนวนหนึ่งให้น้อย นิด และหน่อย โดยให้อัตราส่วนของจำนวนเงินที่น้อย นิด และหน่อยได้รับ เป็น $3:4:5$ ตามลำดับ จงหาอัตราส่วนของจำนวนเงินที่น้อยได้รับต่อจำนวนเงินทั้งหมด
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Mild
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณค่ะ✨
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน