qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$6$ ถ้าจำนวนเงินรายได้เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาสีที่นักเรียนสีด่าง ๆ หาได้ เป็นดังนี้ $04^{y}$ จำนวนเงินรายได้ของสีฟ้าต่อจำนวนเงินรายได้ของสีเขียวเป็น $7:8$ จำนวนเงินรายได้ของสีเขียวต่อจำนวนเงินรายได้ของสีเหลืองเป็น $7:8$ จำนวนเงินรายได้ของสีชมพูต่อจำนวนเงินรายได้ของสีเหลืองเป็น $3:4$ จงเขียนอัตราส่วนเปรียบเทียบจำนวนเงินรายได้ของสีฟ้าต่อจำนวนเงินรายได้ของสีชุมพู $7$ $r$ สวนสัตว์แห่งหนึ่งมีอัตราส่วนของจำนวนนกต่อจำนวนยีราฟเป็น $11:2$ อัตราส่วนของ จำนวนลิงต่อจำนวนยีราฟเป็น $31$ : $3$ และอัตราส่วนของจำนวนยีราฟต่อจำนวนเสือเป็น $4$ : $11$ จงเขียนอัตราส่วนเปรียบเทียบจำนวนนกต่อจำนวนสัตว์ทั้งสี่ชนิดรวมกัน
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 145
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Nootnart
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
answer-reply-image
ครูคะ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Nootnart
คะ
answer-user-profile-image
นักเรียน
คืออยากรู้ว่าถ้าหาวิธีนี้จะหา ครนของสีเหลืองยังไงคะ
ใช้ตามที่โจทย์ให้มาหรือว่าใช่ที่หาคะ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Nootnart
ค.ร.น.คือ 8 ค่ะ
แต่ต้องหา 2 รอบ
answer-user-profile-image
นักเรียน
answer-reply-image
แบบนี้ถูกมั้ยคะ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Nootnart
ค่ะ
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณค่ะ
หนูเข้าใจขึ้นเยอะเลย
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Nootnart
ค่ะ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail- ถ้าจำนวนเงินรายได้เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาสีที่นักเรียนสีต่าง ๆ หาได้ เป็นดังนี้
ถ้าจำนวนเงินรายได้เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาสีที่นักเรียนสีต่าง ๆ หาได้ เป็นดังนี้ จำนวนเงินรายได้ของสีฟ้าต่อจำนวนเงินรายได้ของสีเขียวเป็น $7$ $0$ จำนวนเงินรายได้ของสีเขียวต่อจำนวนเงินรายได้ของสีเหลืองเป็น 7 $B$ จำนวนเงินรายได้ของสีชมพูต่อจำนวนเงินรายได้ของสีเหลืองเป็น $34$ ลงเขียนอัตราส่วนเปรียบเทียบจำนวนเงินรายได้ของสีฟ้าต่อจำนวนเงินรายได้ของสีขมพู วนสัตว์แห่งหนึ่งมีอัตราส่วนของจำนวนนกต่อจำนวนยีราฟเป็น $11$ $2$ อัตราส่วนของ "นวนลิงต่อจ่านวนยีราฟเป็น $31$ $3$ และอัตราส่วนของจำนวนยีราฟต่อจำนวนเสือเป็น $1$ $11$ จงเขียนอัตราส่วนเปรียบเทียบจำนวนนกต่อจำนวนสัตว์ทั้งสี่ชนิดรวมกัน ละดัน ท้าทาย "หนดอัตราส่วน $214a$ $b=\dfrac {3} {4}$ $2$ $16axb:c=\dfrac {1} {2}\dfrac {1} {3}$ $99y$ จงหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์