qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ $10$ บทที่ 2 เศษล่วน $\dfrac {59} {12}$ กับ $5\dfrac {1} {15}$ 8 $4\dfrac {9} {14}$ กับ $\dfrac {159} {35}$ $9$ $10\dfrac {9} {16}$ กับ $10\dfrac {13} {24}$ $1$ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 191
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Sherry
ให้นำโจทย์มาบวก/ลบ/คูณ หรือหารคะ?
answer-user-profile-image
นักเรียน
หารครับ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน