qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$V1$ $D.$ $2,300$ $\dfrac {100} {4}$ $c$ ปี ี การสอบคัดเลือกครั้งหนึ่งคะแนนเต็ม $4OO$ คะแนน หยกสอบได้ $360$ คะแนน ถ้าคิดคะแนนเต็ม $1O0$ คะแนน หยกจะได้กี่คะแนน
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 130
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Jann
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณสำหรับคำตอบคะ??
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน