qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
จะใช้ซักผ้าได้กิ่ครั้ง กชพรจัดกุหลาบ $100$ ดอก เป็นห่อ ห่อละเท่า ๆ กันได้ $4$ ห่อ ถ้ากชพรมีกุหลาบ $2,500$ ดอก จะจัดได้ทั้งหมดกี่ห่อ หะว60 คะแนน
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 106
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - MM
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณค่ะ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-กิบรินน้ำส้ม 4 ขวดใส่แก้วแก้วละเท่า ๆกันได้ 8แก้วถ้ากิ็บมีน้ำส้ม 10ขวด
8 ถัง ต้องน้อยกว่า 222 ลิตร ดังนั้น น้ำ แต่มากกว่า 111 ลิตร แสดงวิธีหาคำตอบ กิบรินน้ำส้ม 4 ขวด ใส่แก้ว แก้วละเท่า ๆ กันได้ 8 แก้ว ถ้ากิ็บมีน้ำส้ม 10 ขวด จะรินได้กี่แก้ว น้ำยาซักผ้า 6 ถุง ใช้ซักผ้าครั้งละเท่า ๆ กันได้ $90$ ครั้ง ถ้าอั่นมีน้ำยาซักผ้า 10 ถุง จะใช้ซักผ้าได้กี่ครั้ง กชพรจัดกุหลาบ $1O0$ ดอก เป็นห่อ ห่อละเท่า ๆ กันได้ 4 ห่อ ถ้ากชพรมีกุหลาบ 2,500 ดอก จะจัดได้ทั้งหมดกี่ห่อ $5^{y}8$ การสอบคัดเลือกครั้งหนึ่งคะแนนเต็ม $400$ คะแนน หยกสอบได้ $360$ คะแนน ถ้าคิดคะแนนเต็ม $100$ คะแนน หยกจะได้กี่คะแนน $a6$ ถุง ข้าวสาร $75$ กิโลกรัม แตนนำมาบรรจุถุง ถุงละเท่า ๆ กัน ได้ ด้าแตนมีข้าวสาร $50$ กิโลกรัม จะบรรจุได้กี่ถุง
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 222