qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
หนังสือเรียนรายวิชาพื้น บทที่ $31$ สมการกำลังสองตัวแปรเดียว แบบฝึกหัด $e\times 3$ ก แต่ละจำนวนเป็นกคำับ ตอบของสมก - จงตรวจสอบว่า จำนวนที่กำหนดให้ในช่องท้ายข้อ $7$ $1\right)$ $x^{2}-5x-$ $14=0$ $3$ กับ $0$
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - New
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะคุณครู
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน