qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
คำชี้แจง : ให้นักเรียนแสดงวิธีการทำอัตราส่วนที่กำหนดให้ต่อไปนี้ $\left(8$ คะแนน) $u\right)$ อัตราส่วน $m:n=3:7$ และ อัตราส่วน $5:t=6:5$ และ อัตราส่วน $n:p=21:4$ อัตราส่วน $v:t=2:9$ จงเขียนอัตราส่วน $m:n:p$ จงเขียนอัตราส่วน $5:t:y$ V วิธีทำ วิธีทำ ดังนั้น $\infty $ $3$ ดังนั้น ถ้าอัตราส่วน $x:y=12:11$ และ ถ้าอัตราส่วน $k:b=2:3$ และ อัตราส่วน $x:z=18:5$ อัตราส่วน $b:u=15:7$ จงเขียนอัตราส่วน $x:y:z$ จงเขียนอัตราส่วน $k:b$ น วิธีทำ วิธีทำ. ดังนั้น ดังนั้น
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - mit
จะตอบแค่เฉพาะข้อด้านซ้ายบนเท่านั้นครับ ส่วนข้อที่เหลือให้ไปถามในห้องแชทอื่นน่ะครับ เพราะว่าใน 1 ห้องแชทสามารถถามคำถามได้ 1 ข้อเท่านั้นครับ
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน