qanda-logo
search-icon
Símbolos
Problema
solution-image
$1.-3\times +20=65$ $2.-$ $4x+10=18$ $3.-10+5x=20$ $4.-\times 12-5=25$ $5.2$ $5x+40=140$
Secundaria
Cálculo
Búsquedas: 107
Solución
answer-user-profile-image
Profesor de Qanda - Miguel
answer-reply-image
Problemas similares