qanda-logo
search-icon
Símbolos
Problema
solution-image
$\right)$ $d$ $x^{3}$ $x^{3}+2x^{2}-4x+5$ $\dfrac {d} {dx}$ $②$ $\dfrac {d} {dx}\sqrt [3] {x^{2}} $ $3$ $\dfrac {d} {dx}$ $\dfrac {1} {\sqrt [4] {x} }$ 4) $\dfrac {d} {dx}\dfrac {4} {5}$ $⑤$ $\dfrac {d} {dx}\bar{\sqrt{3\bar{x} } } $
Bachillerato
Cálculo
Búsquedas: 113
Solución
answer-user-profile-image
Profesor de Qanda - Serch052
answer-reply-image