qanda-logo
search-icon
Símbolos
Problema
solution-image
Múltiplo Factorización Representación Conjunto de (Descomposición en con potencias factores o factores con números divisores $nm0s\right)$ $2^{\times \dfrac {1} {2}}$ 12 $2\times 2\times 3$ $2^{2}\times 3$ $1,2,3.4.6y12$ $3\times 3$ $x3$ x4 $3^{2}x4$ $2$ 3,6 1S 42 56 x7 $2y3\times 7$ $2,36$ $4$ $-5$ 9 8765432164 $4\times 2$ $4$ 78 $4$ $L_{1}1$ $8,\left(c,3c$ 88 $13,26,39,7$ 112 $2$ $x2x2x11$ $4x7\times 2x^{2}$ 2. $x11$ 222 10 $1750$ Departamento de Capacitación y Actualización SETE
Secundaria
Otra
Búsquedas: 116
Solución
answer-user-profile-image
Profesor de Qanda - CristianAP
answer-reply-image
Problemas similares