qanda-logo
search-icon
Símbolos
Problema
solution-image
Resoluer Por factorización $\right)$ $4x^{2}+6x=O$ $6\right)$ $5x^{2}$ $+10x=0$ $C\right)x^{2}+4x=7\times $ d) $x^{2}+6x+8=0$ $d\right)$ $\right)$ $m^{2}+10m+21=0$ $F\right)n^{2}-6=-n$ $9\right)$ $x^{2}-10x+25=0$ $h\right)$ $x^{2}=-6x-9$ $12\times +36==$ $x^{2}$ $°$ $1^{\right)}$ $12x$
Secundaria
Aritmética y álgebra
Solución
answer-user-profile-image
Profesor de Qanda - Angel
answer-reply-image
answer-reply-image
answer-reply-image