qanda-logo
search-icon
Symbol
Problem
solution-image
$1.$ Nilai $X$ yang memenuhi persamaan $\dfrac {x^{2}-x+3} {x+2}$ $=$ $\dfrac {2x+1} {3}$ adalah... atau.... $2.$ Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan $\dfrac {3x+4} {x-1}>2$ adalah.... $3.$ Bilangan real $X$ yang memenuhi pertidaksamaan $\dfrac {4x-5} {x}<x-2$ adalah.... $4$ Nilai $X$ yang memenuhi pertidaksamaan $\dfrac {\left(x-1\right)\left(2x-3\right)} {x^{2}+9}\leq 1$ adalah.... $5.$ Nilai $X$ $y$ yang memenuhi pertidaksamaan $\dfrac {x^{2}-x-4} {2x^{2}+6x}\geq \dfrac {1} {x+3}$ adalah....
10th-13th grade
Algebra
Search count: 240
Solution
answer-user-profile-image
Qanda teacher - manish
answer-reply-image
answer-reply-image
Similar problem