qanda-logo
search-icon
Symbol
Problem
solution-image
$1$ Đặt tính rồi $41r$ tính $a\right)855:45$ $b\right)9009:33$ $579:36$ $9276:39$ $2$ $Tinh$ giá trị của biểu thức $8\right)4237\times 18-34578$ $b\right)46857+3444:28$ $8064:64\times 37$ $601759-1988:14$ $3$ Mỗi bánh xe đạp cần có $36nanh0a,$ Hỏi có $5260nanh0a$ thì lắp dược nhiều nhất bao nhiêcu hiếc xe đạp 2 bánh và còn thùa bao nhiêu nan hoa ?
Tiểu học
Toán
Search count: 7,126
Solution
answer-user-profile-image
Gia sư Qanda - ĐỗHưng
answer-reply-image
Similar problem